De « black box » of zwarte doos werd verplicht voor de kassa’s in 2015.

We installeren de FDM (fiscale data module) en geven u al de nodige informatie en raadgevingen over deze module.

 

 
 

Hasco Cash register

de provider van uw gecertificeerd kassa systeem. 


Hasco Cash Register begeleidt U in het verwerven van je fiscale data module (“Black Box”).

Ons geïnformatiseerd kassasysteem werd reeds gecertifieerd op 5 maart 2014 door de FDO Financiën.

Wij bestellen en installeren Uw FDM, met een volledige bijstand tijdens de verschillende stappen.

 

Wat ?

Een gecertificeerd kassasysteem ( GKS) bestaat uit :

  • De Zwarte doos ( Black Box/ FDM)
  • Een VSC (VAT Signing Card), toegezonden door de FOD Financiën
  • Een Kassa met gecertificeerde Software

Deze module slaat elke bewerking oip de kassa op en geeft aan de kassa de nodige gegevens om het BTW-ticket af te drukken.

Hierdoor zal de implementatie van uw GKS de meeste van uw handgeschreven btw-bonnen vervangen. In de 2e plaats zal het Uw dagelijks kasboek vervangen

 

Voor wie?

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 14/10/2015, dient er een wijziging te gebeuren in de wetgeving aangaande de 10% regel.

Voor de laatste informatie verwijzen we U  in naar de officiële site :

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/news

Wanneer?

Vele vestigingen moeten een black box installeren. Voor een optimale organisatie heeft de regering besloten om het land in segmenten te doen!

 

Met drie verschillende datums (30 juni, 30 september en 31 december 2015).

 

Om te weten wanneer uw systeem moet geïnstalleerd zijn,

moet je je te wenden tot de FOD Financiën.